Dekking: Personen hulpverlening; bagage en geneeskundige kosten
• Bagage tot 3.000,- verzekerd. Eigen risico van € 50,-
• Medische kosten buitenland en hulpverlening kostprijs gedekt.
• Dekking voor hulpverlening en repatriëring als thuisblijvende ex-partner, familie 1ste, 2e of 3e graad iets ernstigs overkomt
• Woont u in België; Dan heeft u alleen dekking voor medische kosten als uw zorgverzekeraar dekking biedt in het buitenland

 

Kijkt u voor een uitgebreider overzicht in de polisvoorwaarden.

 
Categorie: